Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Πως θα βάλω ADSL στο σχολείο μου; - Για τα σχολεία

Ταχύτητες πρόσβασης

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πλέον παρέχει τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες στην ADSL υπηρεσία για όλα τα σχολεία σε Πανελλαδικό Επίπεδο. 
 

Τρόπος σύνδεσης

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης

 • Τρόπος Σύνδεσης 1: Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου
 • Τρόπος Σύνδεσης 2: Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ
Τρόπος σύνδεσης Χαρακτηριστικά

Τρόπος Σύνδεσης 1

Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ)

(Σε κάθε περίπτωση η λύση αυτή θεωρείται προσωρινή και συνίσταται η γρήγορη αντικατάσταση από κατάλληλο εξοπλισμό)

 • Όταν η υπάρχουσα γραμμή ISDN/PSTN ανήκει στο ΠΣΔ παρέχεται δωρεάν μαζί με την ADSL πρόσβαση.
 • Καλύπτει δίκτυα με μικρά μεγέθη σε πίνακες δρομολόγησης και ΝΑΤ.
 • Ο δικτυακός εξοπλισμός δεν τίθεται υπό την διαχείριση του ΠΣΔ.
 • Παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση στο ΠΣΔ, κατ" αναλογία με τους υπόλοιπους τύπους συνδέσεων PSTN/ISDN κλπ.
 • Δυναμική απόδοση διεύθυνσης IP (δεν εγγυάται η ορθή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών/εφαρμογών, όπως η τηλεδιάσκεψη).

Τρόπος Σύνδεσης 2

Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ

(Συνιστώμενη λύση σύνδεσης)

 • Η διαδικασία και το κόστος προμήθειας του δρομολογητή αναλαμβάνεται από το σχολείο.
 • Το ΠΣΔ παρέχει προδιαγραφές ADSL δρομολογητών συμβατών με το δίκτυο πρόσβασής του.
 • Για τους συγκεκριμένους ADSL δρομολογητές παρέχεται πρότυπο αρχείο διαμόρφωσης (configuration file).
 • Παρέχονται στατικές διευθύνσεις IP (πλήθος 3) σε συμφωνία με τον καθιερωμένο τρόπο σύνδεσης μέσω δρομολογητή.
 • Ο ADSL δρομολογητής τίθεται υπό την διαχείριση και υποστήριξη του ΠΣΔ.

 

Προδιαγραφές δρομολογητών

Ανάλογα με τον τύπο της γραμμής (PSTN ή ISDN), απαιτείται και ο κατάλληλος τύπος δρομολογητή. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές είναι:

 • Δρομολογητής ADSL μέσης απόδοσης για:
  • ISDN
  • PSTN

Ενδεικτικό κόστος: 60 ευρώ

 • Δρομολογητής ADSL υψηλής απόδοσης για:
  • ISDN
  • PSTN

Ενδεικτικό κόστος: 650 ευρώ

Δείτε τις προδιαγραφές των δρομολογητών

Σημείωση: η σύνδεση ADSL over ISDN πραγματοποιείται για τις σχολικές μονάδες που διαθέτουν ήδη γραμμή ISDN. Σε περίπτωση αίτησης νέας γραμμής επιλέγεται για τη σύνδεση γραμμή PSTN.

Υποβολή αιτημάτων

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται

 1. στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της περιοχής σας
 2. στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του ΠΣΔ (www.sch.gr/helpdesk)

Πραγματοποίηση της σύνδεσης

Μετά την εγκατάσταση της γραμμής ADSL από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (OTE), το σχολείο προχωράει στην ρύθμιση του modem.

Τρόπος σύνδεσης 1 - Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ):

 • Οι επίσημοι λογαριασμοί των μονάδων υποστηρίζουν πλέον σύνδεση ADSL.Οι ρυθμίσεις του modem γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν.  
 • Για τη ρύθμιση του modem χρειάζεται ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης.
 • Η μονάδα αρκεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση της στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  Προσοχή: το όνομα χρήστη θα συνοδεύεται από το @sch.grΠαράδειγμα:

Τρόπος σύνδεσης 2 - Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ: 

H μονάδα απευθύνεται στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ για την παροχή των αρχείων διαμόρφωσης (configuration files) του δρομολογητή.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.sch.gr/helpdesk

 

 

Σελίδα 2 από 7 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων