Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Πως θα βάλω ADSL στο σχολείο μου; - Προδιαγραφές δρομολογητών

Προδιαγραφές δρομολογητών

Ανάλογα με τον τύπο της γραμμής (PSTN ή ISDN) απαιτείται και ο κατάλληλος τύπος δρομολογητή. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές είναι:

Σημείωση: η σύνδεση ADSL over ISDN πραγματοποιείται για τις διοικητικές και σχολικές μονάδες που διαθέτουν ήδη γραμμή ISDN. Σε περίπτωση αίτησης νέας γραμμής επιλέγεται για τη σύνδεση γραμμή PSTN.

 

Σελίδα 3 από 7 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων