Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Πως θα βάλω ADSL στο σχολείο μου;

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει συνδέσεις ADSL σε όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης. Οι συνδέσεις που παρέχονται αφορούν σε:

 • Ενεργοποίηση της ADSL υπηρεσίας πάνω από τις ISDN/PSTN συνδέσεις του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
 • Αναβάθμιση της υπηρεσίας ADSL από 2Μbps στη μέγιστη δυνατή της περιοχής.
 • Νέες συνδέσεις σε νέες σχολικές ή διοικητικές μονάδες στις περιπτώσεις που δεν έχουν ήδη.

Οι συνδέσεις ADSL δίνουν στα σχολεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις προηγμένες υπηρεσίες του ΠΣΔ και του Διαδικτύου γενικότερα, εξαιτίας της μόνιμης πρόσβασης και της υψηλής ταχύτητας που παρέχουν.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση η διαθεσιμότητα ADSL στην περιοχή. Έλεγχος διαθεσιμότητας ADSL: https://www.cosmote.gr/fixed/check-availability?redir=1&p_l_id=44064&p_v_l_s_g_id=0

Για την απόκτηση ή την αναβάθμιση μίας σύνδεσης ADSL, oι διοικητικές και σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης. Συγκεκριμένα:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
 2. Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται:

Ταχύτητες πρόσβασης

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πλέον παρέχει τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες στην ADSL υπηρεσία για όλα τα σχολεία σε Πανελλαδικό Επίπεδο. 
 

Τρόπος σύνδεσης

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης

 • Τρόπος Σύνδεσης 1: Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου
 • Τρόπος Σύνδεσης 2: Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ
Τρόπος σύνδεσης Χαρακτηριστικά

Τρόπος Σύνδεσης 1

Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ)

(Σε κάθε περίπτωση η λύση αυτή θεωρείται προσωρινή και συνίσταται η γρήγορη αντικατάσταση από κατάλληλο εξοπλισμό)

 • Όταν η υπάρχουσα γραμμή ISDN/PSTN ανήκει στο ΠΣΔ παρέχεται δωρεάν μαζί με την ADSL πρόσβαση.
 • Καλύπτει δίκτυα με μικρά μεγέθη σε πίνακες δρομολόγησης και ΝΑΤ.
 • Ο δικτυακός εξοπλισμός δεν τίθεται υπό την διαχείριση του ΠΣΔ.
 • Παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση στο ΠΣΔ, κατ" αναλογία με τους υπόλοιπους τύπους συνδέσεων PSTN/ISDN κλπ.
 • Δυναμική απόδοση διεύθυνσης IP (δεν εγγυάται η ορθή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών/εφαρμογών, όπως η τηλεδιάσκεψη).

Τρόπος Σύνδεσης 2

Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ

(Συνιστώμενη λύση σύνδεσης)

 • Η διαδικασία και το κόστος προμήθειας του δρομολογητή αναλαμβάνεται από το σχολείο.
 • Το ΠΣΔ παρέχει προδιαγραφές ADSL δρομολογητών συμβατών με το δίκτυο πρόσβασής του.
 • Για τους συγκεκριμένους ADSL δρομολογητές παρέχεται πρότυπο αρχείο διαμόρφωσης (configuration file).
 • Παρέχονται στατικές διευθύνσεις IP (πλήθος 3) σε συμφωνία με τον καθιερωμένο τρόπο σύνδεσης μέσω δρομολογητή.
 • Ο ADSL δρομολογητής τίθεται υπό την διαχείριση και υποστήριξη του ΠΣΔ.

 

Προδιαγραφές δρομολογητών

Ανάλογα με τον τύπο της γραμμής (PSTN ή ISDN), απαιτείται και ο κατάλληλος τύπος δρομολογητή. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές είναι:

 • Δρομολογητής ADSL μέσης απόδοσης για:
  • ISDN
  • PSTN

Ενδεικτικό κόστος: 60 ευρώ

 • Δρομολογητής ADSL υψηλής απόδοσης για:
  • ISDN
  • PSTN

Ενδεικτικό κόστος: 650 ευρώ

Δείτε τις προδιαγραφές των δρομολογητών

Σημείωση: η σύνδεση ADSL over ISDN πραγματοποιείται για τις σχολικές μονάδες που διαθέτουν ήδη γραμμή ISDN. Σε περίπτωση αίτησης νέας γραμμής επιλέγεται για τη σύνδεση γραμμή PSTN.

Υποβολή αιτημάτων

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται

 1. στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της περιοχής σας
 2. στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του ΠΣΔ (www.sch.gr/helpdesk)

Πραγματοποίηση της σύνδεσης

Μετά την εγκατάσταση της γραμμής ADSL από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (OTE), το σχολείο προχωράει στην ρύθμιση του modem.

Τρόπος σύνδεσης 1 - Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ):

 • Οι επίσημοι λογαριασμοί των μονάδων υποστηρίζουν πλέον σύνδεση ADSL.Οι ρυθμίσεις του modem γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν.  
 • Για τη ρύθμιση του modem χρειάζεται ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης.
 • Η μονάδα αρκεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση της στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  Προσοχή: το όνομα χρήστη θα συνοδεύεται από το @sch.grΠαράδειγμα:

Τρόπος σύνδεσης 2 - Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ: 

H μονάδα απευθύνεται στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ για την παροχή των αρχείων διαμόρφωσης (configuration files) του δρομολογητή.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.sch.gr/helpdesk

 


Προδιαγραφές δρομολογητών

Ανάλογα με τον τύπο της γραμμής (PSTN ή ISDN) απαιτείται και ο κατάλληλος τύπος δρομολογητή. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές είναι:

Σημείωση: η σύνδεση ADSL over ISDN πραγματοποιείται για τις διοικητικές και σχολικές μονάδες που διαθέτουν ήδη γραμμή ISDN. Σε περίπτωση αίτησης νέας γραμμής επιλέγεται για τη σύνδεση γραμμή PSTN.


ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Επικοινωνία με τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Υλικό για χρήση από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

 


 Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια συμβουλευτείτε το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της περιοχής σας ή την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του ΠΣΔ.

 


 

Συνηθισμένα Ερωτήματα

Δεύτερη γραμμή ADSL

Διαθέτω γραμμή ADSL από το ΠΣΔ, μπορώ να ζητήσω μια δεύτερη;

Όχι. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προτείνει στις μονάδες να αναπτύξουν το εσωτερικό τους δίκτυο και να μη ζητούν ξεχωριστές γραμμές για κάθε γραφείο, αίθουσα, εργαστήριο. Το εσωτερικό δίκτυο το θεωρούμε πλεονέκτημα γιατί:

 • Βασική αρχή θα πρέπει να είναι ο περιορισμός των τηλεπικοινωνιακών τελών.
 • Επιτρέπει την διασύνδεση και επικοινωνία συστημάτων μέσα στο σχολείο ή τη διοικητική μονάδα
 • Η μονάδα που έχει ένα σημείο εξόδου στο ΠΣΔ θα μπορεί πιο εύκολα να διασυνδεθεί σε νέες μορφές ευρυζωνικής σύνδεσης, όπως τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, VDSL κλπ.

 

Αναβάθμιση ταχύτητας

Διαθέτουμε γραμμή ADSL 2 Mbit, να υποβάλλουμε αίτημα για αναβάθμιση σε μεγαλύτερη ταχύτητα;

Όχι. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σκοπεύει να ζητήσει αναβάθμιση όλων των γραμμών σε ταχύτητες που προβλέπονται για το σχολείο ή τη μονάδα σας. Δεν θα πρέπει επομένως να επιβαρύνεται τις υπηρεσίες του ΠΣΔ με τέτοια αιτήματα.


Όροι χρήσης

 1. Η παρεχόμενη σύνδεση αφορά τη συγκεκριμένη μονάδα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εκπαιδευτικές ή τις διοικητικές της ανάγκες.
 2. Οι ADSL συνδέσεις παρέχονται σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της Δημόσιας εκπαίδευσης oι οποίες διαθέτουν γραμμή που χρεώνεται στον κεντρικό λογαριασμό του ΥπΕΠΘ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα, η μονάδα μπορεί να ζητήσει την εγκατάσταση νέου.
 3. Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη της εγκατάστασης, αναβάθμισης και χρήσης της υπηρεσίας ADSL δεν επιβαρύνουν τη μονάδα.
 4. Οι γραμμές, που εγκαθίστανται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προβλέπουν μόνο την χρήση του διαδικτύου και όχι τηλεφωνικές κλήσεις (φραγή). Οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δεν γίνονται αποδεκτές .
 5. Η μονάδα δεσμεύεται για την μη πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω της γραμμής που εγκαθίσταται, ακόμη και στην περίπτωση μη λειτουργίας της φραγής.
 6. Σε περιπτώσεις μεταστέγασης της μονάδας και ανάγκης μεταφοράς της γραμμής σε νέα διεύθυνση, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, είναι παρόμοια με την διαδικασία εγκατάστασης, δηλαδή αποστολή αιτήματος προς το ΠΣΔ.
 7. Σύμφωνα με το www.sch.gr/adsl προβλέπονται δύο τρόποι σύνδεσης
  • Τρόπος Σύνδεσης 1: Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ)
  • Τρόπος Σύνδεσης 2: Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ
 8. Προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (ADSL router)
  • Για τον τρόπο σύνδεσης 1 παρέχεται τερματικός εξοπλισμός (Μodem ? Router) από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (ΟΤΕ).
  • Οι μονάδες αναλαμβάνουν μόνες τους το κόστος της αγοράς του τερματικού εξοπλισμού (δρομολογητής) για τον τρόπο σύνδεσης 2.
 9. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση και η χρήση των κωδικών πρόσβασης σε μαθητές ή σε τρίτους, ούτε η χρήση του λογαριασμού για σύνδεση εκτός μονάδας (σχολείου ή γραφείου).
 10. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας, ολικά ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις από το ΠΣΔ.
 11. Το ΠΣΔ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας της παρεχόμενης σύνδεσης, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης.

 

 
 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων