Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Σύντομα ερωτήματα και απαντήσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
 

 

Σελίδα 1 από 10 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων