Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Για Σχολεία & Γραφεία Πως μπορώ να... Πώς μπορώ να αποκτήσω σύνδεση ADSL (για τις σχολικές μονάδες μόνο)

Πώς μπορώ να αποκτήσω σύνδεση ADSL (για τις σχολικές μονάδες μόνο)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει συνδέσεις ADSL σε όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης. Οι συνδέσεις που παρέχονται αφορούν σε:

  • Αναβάθμιση των ISDN/PSTN συνδέσεων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου
  • Αντικατάσταση των 2Μbps μισθωμένων κυκλωμάτων των διοικητικών μονάδων
  • Νέες συνδέσεις σε νέες σχολικές ή διοικητικές μονάδες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα ADSL στην περιοχή. Έλεγχος διαθεσιμότητας ADSL: http://oteshop.ote.gr/storefront/adsl.ep

Για την απόκτηση ή την αναβάθμιση μίας σύνδεσης ADSL, oι διοικητικές και σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης. Συγκεκριμένα:

  1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
  2. Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται:

 

 

Σελίδα 6 από 10 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων