Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πως μπορώ να...

Σύντομα ερωτήματα και απαντήσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
 


Πώς μπορώ να ρυθμίσω το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε και να στέλνετε μυνήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως για παράδειγμα το Outlook. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα αλληλογραφίας το οποίο χρησιμοποιείτε.

Τα βασικά στοιχεία τα οποία χρειάζεστε για να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές είναι:

 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης (σας έχουν αποδοθεί με την εγγραφή σας στο ΠΣΔ)
 • Διακομιστής εισερχομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: mail.sch.gr
 • Διακομιστής εξερχομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: mail.sch.gr


Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να εισαχθούν σε διαφορετικά σημεία, ανάλογα με το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο χρησιμοποιείτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τις ρυθμίσεις των διαφορετικών προγραμμάτων θα βρείτε εδώ.
 


Πώς μπορώ να στείλω αλληλογραφία όταν συνδέομαι από άλλο πάροχο

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που δημιουργείται από την προσπάθεια αποστολής αλληλογραφίας με τους mail servers του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) ενώ η σύνδεση γίνεται από άλλο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η αποστολή e-mail εκτός ΠΣΔ. Το φαινόμενο αυτό είναι  συνηθισμένο  τον τελευταίο καιρό λόγω της χρήσης συνδέσεων ADSL .  
 
Οι χρήστες μας ενώ συνδέονται με ADSL μέσω άλλων παρόχων χρησιμοποιούν το e-mail του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Η άρνηση αποστολής μηνυμάτων σ΄ αυτή τη περίπτωση δεν είναι βλάβη η κάποιο μειονέκτημα.
 
Είναι βασική αρχή ασφαλείας που ακολουθείται από όλα τα δίκτυα, όταν η σύνδεση γίνεται από το δίκτυο ενός φορέα να μην είναι δυνατή η χρήση των mail servers ενός άλλου φορέα για την αποστολή  μηνυμάτων.
 
Το φαινόμενο παρατηρείται κατά  τη χρήση  προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (Outlook, Thunderbird κλπ). Δεν συμβαίνει αντίστοιχα στο  webmail (πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   από το webmail.sch.gr ή από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr )
 
 
Αντιμετώπιση φαινομένου
Ένας τρόπος αντιμετώπισης του, είναι η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας (SMTP authentication). Το SMTP authentication είναι ένα εξελιγμένο χαρακτηριστικό που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Για την ενεργοποίηση του θα πρέπει στην εφαρμογή Οutlook Εxpress να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Από την γραμμή μενού επιλέγουμε "Εργαλεία->Λογαριασμοί.
 2. Μεταβαίνουμε στην καρτέλα αλληλογραφία
 3. Επιλέγουμε τον λογαριασμό αλληλογραφίας μας και πατάμε το κουμπί "Ιδιότητες"
 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε "Διακομιστές" και τσεκάρουμε την επιλογή "Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή".
 5. Επιβεβαιώνουμε  ότι χρησιμοποιούμε τον mail servers του Π.Σ.Δ. mail.sch.gr  τόσο ως διακομιστή εξερχόμενης όσο και ως διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Ανάλογη διαδικασία  μπορεί  να ακολουθήσει κανείς και σε άλλα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Microsoft Outlook, Mozilla κλπ)
 
Αυτή είναι η λύση που συνιστούμε για τους λογαριασμούς e-mail του ΠΣΔ. Κάθε άλλη λύση, αν και λειτουργεί μερικές φορές, δεν είναι γενική και συναντά προβλήματα με αυστηρούς ελέγχους (πχ SPF) που εφαρμόζουν ορισμένοι διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο.
 
Εν κατακλείδι θα συνιστούσαμε σε όλους τους χρήστες μας να ενεργοποιήσουν την απλή αυτή ρύθμιση.
 
Ειδική περίπτωση
Δίκτυα τα οποία δεν επιτρέπουν  συνδέσεις σε εξωτερικούς διακομιστές εξερχόμενης αλληλογραφίας  (SMTP θύρα 25):

 • Το Πρόβλημα : Πολλά δίκτυα δεν επιτρέπουν πλέον συνδέσεις σε εξωτερικούς διακομιστές αλληλογραφίας.
 • Η Λύση:  Χρήση της θύρας 587  αντί της 25.

      Αρχικά θα πρέπει να έχετε κάνει τις ρυθμίσεις του SMTP authentication όπως αναφέρεται  πιο πάνω.
      Στη συνέχεια στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  στις επιλογές «Για προχωρημένους», Advanced ή «More settings» θα  πρέπει να ορίσετε στον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας  αντί για τη θύρα 25, τη θύρα 587.

 • Περιορισμοί: Δεν λειτουργεί η ασφαλής σύνδεση στο Outlook Express. (Λειτουργεί σε Mozilla,  Microsoft Outlook και άλλα σύγχρονα προγράμματα αλληλογραφίας που υποστηρίζουν TLS ή αυτόματη επιλογή μεταξύ TLS/SSL)


Πώς μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των χρηστών του στο Διαδίκτυο με ταχύτητες ως και 128Κbps. Για να συνδεθείτε στο Ίντερνετ μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου απαιτούνται τα εξής:

 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης (σας έχουν αποδοθεί με την εγγραφή σας στο ΠΣΔ)
 • Ενιαίος αριθμός κλήσης dial-up, ο οποίος είναι ο 89624-88888
 • Συσκευή κλήσης (modem), εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας

Οι λογαριασμοί που δίνονται για χρήση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υποστηρίζουν τόσο συνδέσεις από απλές τηλεφωνικές γραμμές όσο και ISDN συνδέσεις. Οι ISDN συνδέσεις υποστηρίζουν ταχύτητες 64 και 128 Κbps ενώ οι PSTN, ταχύτητες μέχρι 56 Κbps σύμφωνα με το πρότυπο V90. (modem τύπου V90).

Το Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥπΕΠΘ), ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη σύνδεσης των εκπαιδευτικών στο Διαδίκτυο, συγχρηματοδοτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Με δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει θέμα παγίου μηνιαίας συνδρομής.

Για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με το ΠΣΔ, θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικές οδηγίες ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε θα βρείτε εδώ.


Πώς μπορώ να δημοσιεύσω ιστοσελίδα στο δικτυακό μου τόπο

Για τη δημοσίευση της σελίδας σας απαιτείται η χρήση κάποιου προγράμματος sftp ή ftp. Με το πρόγραμμα αυτό θα συνδεθείτε στον διακομιστή του δικτυακού σας τόπου. Η διεύθυνση του διακομιστή και τα υπόλοιπα στοιχεία, σας έχουν γνωστοποιηθεί με σχετικό έντυπο μαζί με τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Γενικά αυτά τα στοιχεία είναι:

 • Διεύθυνση του Διακομιστή: Για τα σχολεία, το DNS όνομα του σχολείου πχ. 1gym-xanthis.xan.sch.gr. Για τους εκπαιδευτικούς, users.sch.gr.
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης: Αυτά που έχετε για να λαμβάνετε αλληλογραφία από τον κύριο λογαριασμό του σχολείου σας.

Οταν συνδεθείτε, θα βρεθείτε στον κατάλογο δημοσίευσης όπου θα τοποθετήσετε τις σελίδες σας. Η πρώτη σελίδα (δηλ. αυτή που θα "φαίνεται" από τη διεύθυνση ιστοσελίδων σας. πχ. http://2gym-komot.rod.sch.gr θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά όνομα index.html, index.htm ή index.php.

Τα ονόματα των αρχείων των σελίδων που δημοσιεύσετε δεν πρέπει να είναι με Ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. σελίδα.html) αλλά με λατινικούς (π.χ. selida.html). Προσοχή στα αρχεία και τους αντίστοιχους συνδέσμους, τα κεφαλαία και τα αντίστοιχα μικρά γράμματα θεωρούνται ως διαφορετικοί χαρακτήρες.

Σημειώστε, ότι πλέον υποστηρίζονται όλα τα πρωτόκολλα: ftp, ftp SSL/TLS ( explicit ) (Ρητή απαίτηση FTP με TLS) και SFTP. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το SFTP ή το ftp SSL/TLS ( explicit ) (Ρητή απαίτηση FTP με TLS).

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τους τρόπους δημοσίευσης ιστοσελίδων θα βρείτε εδώ.


Πώς μπορώ να αποκτήσω σύνδεση ADSL (για τις σχολικές μονάδες μόνο)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει συνδέσεις ADSL σε όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης. Οι συνδέσεις που παρέχονται αφορούν σε:

 • Αναβάθμιση των ISDN/PSTN συνδέσεων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου
 • Αντικατάσταση των 2Μbps μισθωμένων κυκλωμάτων των διοικητικών μονάδων
 • Νέες συνδέσεις σε νέες σχολικές ή διοικητικές μονάδες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα ADSL στην περιοχή. Έλεγχος διαθεσιμότητας ADSL: http://oteshop.ote.gr/storefront/adsl.ep

Για την απόκτηση ή την αναβάθμιση μίας σύνδεσης ADSL, oι διοικητικές και σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης. Συγκεκριμένα:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
 2. Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται:

 


Πως μπορώ να αλλάξω τον κωδικό μου

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας

Ακολουθείστε το σύνδεσμο για την  Αλλαγή κωδικού


Πως μπορώ να ανακτήσω τον κωδικό μου επειδή τον ξέχασα

Αν έχετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, ή το όνομα χρήστη σας

Ακολουθείστε την  Ανάκτηση κωδικού


Αν πρόκειται για Εκπαιδευτική / Διοικητική μονάδα

Ακολουθήστε τη διαδικασία για την Ανάκτηση στοιχείων

 


Πως μπορώ να αλλάξω το σχολείο μου 

Το σχολείο και η Υπηρεσιακή ιδιότητα:εία για τους εκπαιδευτικούς ενημερώνονται αυτόματα από το γραμματειακό σύστημα του σχολείου. Στην ενημέρωση των στοιχείων αυτών μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση έως μία μέρα

 Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιλογής απο τον εκπαιδευτικό  όπως ίσχυει έως τον Ιούλιο του 2016.


Πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία επικοικωνίας μου ή το e-mail ανάκτηση του κωδικού μου;

 • Ο ορισμός των ορθών στοιχείων επικοινωνίας σας δίνει τη δυνατότητα  στο ΠΣΔ να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για θέματα που αφορούν το e-mail σας, τον ιστότοπο σας, το ιστολόγιο σας και άλλα θέματα σχετικά με το ΠΣΔ και τις υπηρεσίες του.
  Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λειτουργία «ξέχασα τον κωδικό μου» όταν θα την χρειαστείτε.

 Η αλλαγή των ατοιχείων αυτών,  μπορεί να γίνει μέσω του http://www.sch.gr  και συγκεκριμένα μέσω της επιλογής mySch -> Πίνακας Ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό.

 • Μεταβείτε στο http://www.sch.gr  και πατήστε το κουμπί "Σύνδεση" που υπάρχει στο δεξί τμήμα της οθόνης.
 • Συνδεθείτε δίνοντας τα στοιχεία που έχετε στο ΠΣΔ.
 • Μετά την σύνδεση σας μεταβείτε στην σελίδα  mySch (από το πάνω οριζόντιο μενού) και στην συνέχεια στην επιλογή του κάθετου μενού "Πίνακας Ελέγχου".
 • Δώστε εκ νέου τον κωδικό πρόσβαση σας (Ζητείται για λόγους ασφαλείας).
 • Θα εμφανιστούν διάφοροι σύνδεσμοι-εικονίδια όπως "Προσωπικά στοιχεία", "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης",  όπου μπορείτε να πραγαματοποιήσετε την αλλαγή.
 • Επιλέξτε το "Προσωπικά στοιχεία".
 • Στην σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να ορίσετε τα στοιχεία σας.
 • Τέλος πατήστε το κουμπί "Οκ" ή "Εφαρμογή" για να γίνει η η καταχώρηση των στοιχείων σας.