Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Λίστες Αλληλογραφίας

Βήμα διαλόγου - Ερμής

 
  1. Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων
  2. Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων με βάση την τοπικότητα ή την ειδικότητα των εκπαιδευτικών
  3. Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
  4. Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία