Το 62ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Ουτρέχτη με όχημα το Erasmus Plus!

Τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας η 4η διεθνής συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus (ΚΑ2) με τίτλο  Education – The Key for your Future” στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Πρόκειται για μια τριετή πολυμερή σχολική σύμπραξη  που χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ με πόρους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και σαν στόχο της έχει τη συνεργασία των σχολείων-εταίρων με σκοπό την  ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης.

Το σχολείο μας σε συνεργασία με τα άλλα πέντε ευρωπαϊκά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δραστηριοποιείται στην επεξεργασία στρατηγικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης διάθεσης για μάθηση στο σχολείο και του συχνά με αυτό συνδεόμενου φαινόμενου της μαθητικής διαρροής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς προγράμματος, εξετάζονται συγκεκριμένες πτυχές του πολυδιάστατου προβλήματος και αναζητούνται προτάσεις/λύσεις για την πρόληψη ή/και την αντιμετώπισή του.

Κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της συνάντησης του προγράμματος στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας στα μέσα Μαρτίου, το θέμα των εργασιών ήταν  «Ο πολλαπλός ρόλος του σχολικού αθλητισμού ως ένα επιπλέον μέσο ενάντια στη μαθητική διαρροή». Η επιλογή του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου συνδέεται με το γεγονός ότι το σχολείο φιλοξενίας, το Via Nova College στην Ουτρέχτη, είναι ένα από τα 33 αθλητικά σχολεία (LOOT) που υπάρχουν στην Ολλανδία. Τα συγκεκριμένα σχολεία χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων για την ευελιξία του ωρολογίου προγράμματος, που δίνει σε μαθητές με κλίση και ιδιαίτερες επιδόσεις στον αθλητισμό, τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις συχνά πολύωρες προπονήσεις του με ένα προσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Πέραν τούτου για τους συναδέλφους του Via Nova College ο αθλητισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της γενικής παιδείας και της διαπαιδαγώγησης των μαθητών γενικότερα, λόγω της συμβολής του στην ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται στο σχολείο τους έμπρακτα με αρκετές ώρες φυσικής αγωγής εβδομαδιαίως και επιπλέον δράσεις αθλητικού περιεχομένου. Τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή της συνάντησης στην Ολλανδία προσεγγίστηκε η ιδιαίτερη σημασία του σχολικού αθλητισμού από διαφορετικές οπτικές γωνίες και κυρίως σε σχέση με τον ρόλο του ως προς τον περιορισμό του φαινομένου της σχολικής διαρροής.

Η ομάδα των εκπαιδευτικών και μαθητών του 62ου Γυμνασίου που συμμετείχε στην συνάντηση στην Ουτρέχτη, είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτό το πολυδιάστατο και εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της εκπαίδευσης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και μοναδικές εμπειρίες.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2018

Για το 62ο Γυμνάσιο Αθηνών

Μαριάννα Στούπα

Γερμανικής Φιλολογίας