Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υπηρεσίες Video Πολυμεσικές παρουσιάσεις και διαλέξεις

Πολυμεσικές παρουσιάσεις και διαλέξεις

 

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας παρουσιάσεων με οπτικοακουστικό περιεχόμενο με συνδυασμό εμπλουτισμένων μέσων, όπως βίντεο, εικόνας και ήχου.