Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Οδηγίες Ασφάλειας και Προστασίας από Ιούς - Πρόληψη - Βασικές αρχές

Πρόληψη - Βασικές αρχές

Η προστασία από τους ιούς ξεκινά από την τήρηση ορισμένων βασικών αρχών, οι οποίες αν τηρηθούν εγγυώνται την προστασία από κάθε είδους ιό.

 • Τακτική ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος.
  Η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος μπορεί πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του Windows Update. Το windows update ελέγχει το λειτουργικό του υπολογιστή σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό της Microsoft, και φροντίζει για την απόκτηση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων και κρίσιμων αναβαθμίσεων που χρειάζονται.
 • Προσοχή στα μηνύματα με επισυναπτόμενα.
  Είναι σημαντικό να αποφεύγει κανείς το άνοιγμα αρχείων ή εγγράφων που παραλαμβάνει από γνωστούς ή αγνώστους αποστολείς, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω άλλων μέσων. Ακόμα και αν ο αποστολέας είναι γνωστός, ελέγξτε προσεκτικά το περιεχόμενο του μηνύματος και αν το θέμα του είναι σχετικό με αυτό που συνήθως συζητάτε. Σε αντίθετη περίπτωση, και ιδίως όταν το μήνυμα περιέχει επισυναπτόμενο, αποφύγετε το άνοιγμα του επισυναπτομένου αρχείου.
  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε μηνύματα που σας προτρέπουν να ανοίξετε κάποιο επισυναπτόμενο και ισχυρίζονται πως προέρχονται από την ομάδα υποστήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν αποστέλλει τέτοια μηνύματα, τα οποία και πρέπει να διαγράφετε άμεσα.
 • Εγκατάσταση τείχους προστασίας
  Η εγκατάσταση τείχους προστασίας επιτρέπει την προστασία του χρήστη από προβλήματα ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη κάποια κρίσιμη ενημέρωση. Τα Windows XP έχουν ενσωματωμένο τείχος προστασίας, το οποίο ενεργοποιείται από την επιλογή Internet Connection Firewall στην ταμπέλα advanced των ιδιοτήτων της δικτυακής σύνδεσης. Σε περίπτωση χρήσης παλαιότερων εκδόσεων των Windows οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν κάποιο άλλο τείχος προστασίας, από αυτά που προτείνονται στην ενότητα των χρήσιμων συνδέσεων.
 • Τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας.
  Σε περίπτωση που ένας ιός, ή οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας, προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή στα δεδομένα του χρήστη, η διαθεσιμότητα έγκυρων αντιγράφων ασφαλείας είναι ο μόνος τρόπος επαναφοράς τους.

Πρόληψη από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εφαρμόζει έλεγχο τύπων στα συνημμένα αρχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διακινούνται σε αυτό. Ο έλεγχος γίνεται από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ανίχνευσης (scanner), το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση μηνυμάτων που περιέχουν ιούς όπως ο EICAR Test Virus, το Happy 99 Trojan, ο ILOVEYOU και ο BadTrans.
Το ίδιο πρόγραμμα αποτρέπει την λήψη επισυναπτόμενων αρχείων με καταλήξεις .vbs, .lnk, .scr, .wsh, .hta, .pif, .exe, .bat, .com και .cmd, ενώ ενημερώνει τον αποστολέα για την μη παράδοση του αντίστοιχου μηνύματος.

Πρόληψη - Αντιικό λογισμικό

Η τήρηση των παραπάνω αρχών πρόληψης δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής των ιών, καθότι προϋποθέτει ότι το σύνολο των αρχείων που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης έχουν ληφθεί από απόλυτα έμπιστες πηγές. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η εγκατάσταση ενός αντιικού λογισμικού.
Το αντιικό λογισμικό επιτρέπει την προστασία του χρήστη από το σύνολο σχεδόν των ιών. Ωστόσο, δεν αποτελεί πανάκεια στο πρόβλημα. Με σκοπό την βέλτιστη χρήση του αντιικού λογισμικού θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Τακτική ενημέρωση του λογισμικού
  Καινούριοι ιοί εμφανίζονται επί καθημερινής βάσεως. Το αντιικό λογισμικό γενικά μπορεί να προστατεύσει το χρήστη μόνο από τους ιούς που περιέχονται στη βάση δεδομένων του. Τα περισσότερα σύγχρονα αντιικά λογισμικά ενσωματώνουν για το σκοπό αυτό μηχανισμούς αναβάθμισης της βάσης αυτής, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το σύνολο των υπαρχόντων ιών.
 • Συνεχής εκτέλεση του λογισμικού
  Τα περισσότερα σύγχρονα αντιικά λογισμικά ενσωματώνουν προγράμματα τα οποία συνεχώς ελέγχουν κάθε αρχείο ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ανακτά ο χρήστης, ώστε να εντοπίζουν τον ιό πριν αυτός εκτελεστεί και προσβάλλει το υπολογιστικό σύστημα. Είναι σημαντικό ο χρήστης να μην κλείνει τα προγράμματα αυτά, για οποιοδήποτε λόγο.


 

Σελίδα 2 από 4 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.162.8.185