Έρευνα για δράσεις κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στα Ελληνικά σχολεία

Το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα την Ισότητα και την Ετερότητα (i-RED) υλοποιεί το έργο «Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία» κατ'ανάθεση κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας.

altΣτο πλαίσιο του έργου καταγράφουμε για δράσεις και παρεμβάσεις στα σχολεία και με επίκεντρο τη σχολική κοινότητα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μελών της (μαθητές, γονείς, διδάσκοντες, κλπ.) Εργαλεία - μέθοδοι - δράσεις - παρεμβάσεις : α) εντός της σχολικής τάξης β) εντός της σχολικής δραστηριότητας γ) εντός της σχολικής κοινότητας (πχ.με γονείς, τοπική κοινωνία) τα οποία: 1. έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ.) . κατά του ρατσισμού . σχετικά με τη διαφορετικότητα, το ρατσισμό, τη δυσανεξία, την πολυπολιτισμικότητα . για την κατανόηση και την εξάλειψη των διακρίσεων (βάσει εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού) 2. έχουν εφαρμοσθεί έστω πιλοτικά ή μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε σχολικές κοινότητες.

Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε/παρακαλούμε να συμβάλετε στην έρευνα καταγράφοντας και αξιολογώντας τις σχετικές δράσεις στις οποίες έχετε συμμετάσχει ή σχεδιάσει ή υλοποιήσει μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής φόρμας. Σε επόμενο στάδιο της αναλυτικότερης διερεύνησης και της αξιολόγησης παλιών και νέων δράσεων και παρεμβάσεων και συγκεκριμένων εφαρμόσιμων εργαλείων που θα μπορούν να είναι διαθέσιμα μέσα από έναν Οδηγό προς όλους τους εκπαιδευτικούς μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συνεργαστούμε για την σε βάθος αξιολόγηση αυτών των εργαλείων.

Θα βρείτε πληροφορίες για το έργο καθώς και το ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου i-RED: http://www.i-red.eu

Ομάδα Έργου : Μίλτος Παύλου (Γενικός Υπεύθυνος Έργου) Σοφία Τριλίβα (Επιστημονική Υπεύθυνη) Τάνια Αναγνωστοπούλου (Κύρια Ερευνήτρια) Αθανάσιος Μαρβάκης (Κύριος Ερευνητής) Δημήτρης Παρσάνογλου (Συντονιστής Καταγραφής - πληροφορίες), 6947 683017, research@i-red.eu