Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης θα λειτουργήσουν φέτος στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του στο κτίριο της καπναποθήκης «Π» τμήματα:

 
 
Για παιδιά:
 • Εργαστήρι Δημιουργικής απασχόλησης
 • Ειδικό τμήμα Αρχαίων Ελληνικών
 • Εργαστήρι Αγιογραφίας
 • Εργαστήρι Ζωγραφικής και εικαστικών
 • Εργαστήρι ελεύθερης εικαστικής έκφρασης «το κουκούλι»
 • Ομάδα Ανάγνωσης Νέων
 • Πολιτιστικό Εργαστήρι
 • Εικαστικό Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής
 
Και για ενήλικες:
 • Ζωγραφικής
 • Ελεύθερου Σχεδίου
 • Αγιογραφίας
· Ξυλογλυπτικής
 • Κοσμήματος
 • Αναλογικής Φωτογραφίας
 • Ψηφιακής Φωτογραφίας - Επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και video
 • Αρχαίων Ελληνικών- Ιστορίας και Λαογραφίας Θράκης
· Ιστορίας της Τέχνης
 • Βιβλιοδεσίας
 • Βιτρώ
 • Ορθόδοξης θεολογίας: «Σπουδή στην Ορθοδοξία»
 • Βιωματική ομάδα αυτογνωσίας
 • Κινηματογραφικό Εργαστήρι
 • Ομάδα Ανάγνωσης Ενηλίκων
 • Εργαστήρι Τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά
 • Εργαστήρι πληροφορικής για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
 
 
Οι διδακτικές δραστηριότητες οργανώνονται με εξειδικευμένους εκπαιδευτές, με σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση και σε συνεργασία με προηγμένα εργαστήρια και ερευνητικούς φορείς. Στα Τμήματα που απευθύνονται σε ανήλικους η παιδαγωγική στόχευση αποβλέπει στην καλλιέργεια της φαντασίας, της επινοητικότητας και της παρατηρητικότητας. Ο στόχος είναι τα παιδιά να κατανοούν και να απολαμβάνουν τις αισθητικές αξίες, να μπορούν να κρίνουν και στη συνέχεια να δημιουργούν, να συνδέουν αρμονικά δημιουργικές και συναισθηματικές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Εκθέσεις και επιδείξεις των μαθητών των διαφόρων Τμημάτων παρέχουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποτιμήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές για παρακολούθηση εκθέσεων ή σεμιναρίων προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους καθώς και η πρόσβαση στην πλούσια, πολυθεματική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
                       

Δελτίο Τύπου