Ανακοίνωση για τη φοίτηση των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία

Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων των παιδιών στον κόσμο, κάτι που έχει αποδεχτεί η ελληνική πολιτεία με την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Παρατηρητήριο θεωρεί δεδομένη και αυτονόητη την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας έναντι όλων των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα, επομένως και των παιδιών των προσφύγων, να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο.

Η εκπαίδευση με την ανάπτυξη και καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων διασφαλίζει την απρόσκοπτη συγκρότηση της προσωπικότητας όλων των παιδιών μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και συνεργατικότητας. Ειδικότερα, η ένταξη των παιδιών -προσφύγων σε κατάλληλα οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές συνιστά τον ασφαλέστερο δρόμο για την οργανική ένταξή τους στην ελληνική και στις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα αποτελέσματα παρόμοιων δράσεων σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών αυτών δεν είναι μόνο μια σύννομη πρακτική σεβασμού των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και μια επιλογή με θετικά αποτελέσματα τόσο για τα παιδιά, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.
 
Ιδιαίτερα σε τοπικές κοινωνίες, όπου οι μνήμες προσφυγιάς των ίδιων των Ελλήνων είναι ακόμα νωπές, η έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και η προστασία των πλέον ευάλωτων μελών, όπως είναι τα παιδιά, είναι σημαντικό να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες. Γνωρίζουμε, εξάλλου, ότι η δημοκρατία, όπως οικοδομήθηκε με βάση την ευρωπαϊκή παράδοση του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους, στις ευτυχέστερες στιγμές της δικαιώθηκε προστατεύοντας τους αδύναμους και υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
Το Παρατηρητήριο εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε πρακτική που αποκλείει ομάδες παιδιών από μία εκπαιδευτικά και κοινωνικά δίκαιη αντιμετώπιση. Αναγνωρίζει ότι η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων συνιστά συνολικά ένα σύνθετο ζήτημα με πολλαπλές διαστάσεις.
 
Υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκόμενων πλευρών με αίσθημα ευθύνης και με συστηματικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι υπέρβασης των όποιων προβλημάτων με μέτρο το κοινό καλό όλων των παιδιών στην τοπική κοινωνία. Τέλος, το Παρατηρητήριο δηλώνει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας το επιστημονικό του δυναμικό, με στόχο τη στήριξη της καλύτερης δυνατής μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με έμφαση σε έναν πολιτισμό ισονομίας και αλληλεγγύης.
 
Θεσσαλονίκη, 19.9.2016
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου