Βράβευση Ιστότοπου

 1ο βραβείο στον 7ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων στην κατηγορία "Γυμνάσια-ΕΕΕΚ-ΣΔΕ" με βαθμολογία 85/100

url ιστότοπου: gym-antik.voi.sch.gr

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ