Διαδικτυακή Έρευνα για τα εκπαιδευτικά ιστολόγια

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ενήλικες αναγνώστες - επισκέπτες, εκπαιδευτικών ιστολογίων.