Εθνική έρευνα για την παιδεία στα μέσα – Τα πρώτα στοιχεία και σύνοψη συμπερασμάτων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων της Εθνική Έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.