Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενεργοποιούν σχολικές κοινότητες για την πρόληψη της σχολικής διαρροής

Το ερευνητικό σχέδιο LINC, που υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει σαν σκοπό να ενεργοποιήσει την ευρύτερη κοινότητα ενός σχολείου που συμπεριλαμβάνει μαθητές, δασκάλους, αλλά και γονείς με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών σε διαδικασίες μάθησης και την πρόληψη της σχολικής διαρροής. Στα πλαίσια του σχεδίου αναπτύσσονται μαθησιακές δραστηριότητες σχεδιασμένες για από κοινού υλοποίηση από γονείς και μαθητές υπό την καθοδήγηση των δασκάλων. 

Ο σκοπός των δραστηριοτήτων είναι να ενδυναμώσουν τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας προωθώντας ένα μαθησιακό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει όλους και αποφεύγει αποκλεισμούς. Οι δραστηριότητες παράλληλα ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των γονέων σε διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησης των παιδιών τους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, την πιο ανοιχτή επικοινωνία γονέων και παιδιών, την αύξηση της αυτοπεποίθησης των γονέων στην ικανότητα τους να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στις σχολικές στους δραστηριότητες, και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στη σχολική κοινότητα.

Οι δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής συμπεριλαμβάνουν: πολιτισμικό κυνήγι θησαυρού που ενθαρρύνει μαθητές και γονείς να ανακαλύψουν από κοινού σημεία ενδιαφέροντος της πόλης τους, ενασχόληση με την τεχνολογία και συγκεκριμένα προγραμματισμό κατασκευών Arduino, συζήτηση με θέμα την εργασία των γονέων, των δεξιοτήτων που απαιτεί η εργασία αυτή, και το πώς το σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, παρουσίαση θεμάτων από τα παιδιά σε ρόλο δασκάλου προς τους γονείς, μεταφορά γνώσης σε θέματα τεχνολογίας από τα παιδιά προς τους γονείς, περιπλάνηση σε μύθους, διαπολιτισμικότητα, και άλλα.

Οι δραστηριότητες υποστηρίζονται και από μια ψηφιακή κοινότητα στην οποία τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορία σχετικά με δραστηριότητες για την πρόληψη της σχολικής διαρροής, εκπαιδευτικά ή και πολιτισμικά προγράμματα που έχουν ενδιαφέρον για μαθητές, έργα μαθητών που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, και άλλα. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη συμμετοχή του 25ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου ενώ συμμετέχουν σε αυτό και οργανισμοί από τη Σουηδία, Γαλλία, και Τσεχία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχεδίου http://linc-project.eu στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις περιγραφές των δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί καθώς και την ψηφιακή κοινότητα. Επιστημονικός υπεύθυνος του σχεδίου είναι ο κ. Ηλίας Χούστης ενώ στην ομάδα υλοποίησης συμμετέχουν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το 25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου οι κ.κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, Σπύρος Τσαλαπάτας, Olivier Heidmann, Ρενέ Αλιμήση, Δημήτρης Κουτσαφτίκης, Γεωργία Πατέρη, Σταυρίνα Λαμπαδάρη, Βάσω Κορκοβέλου, Γιώργος Μεταφετζής, και Αριστέα Βερέμη.