Ενεργοποίηση των αναδυόμενων παραθύρων για ορισμένες ιστοσελίδες

Internet Explorer

 1. Από το μενού επιλέγετε εργαλεία (Tools) και στην συνέχεια Επιλογές Internet (InternetOptions).
 2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε Απόρρητο (privacy) και έπειτα Ρυθμίσεις (settings), όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
   
 3. Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογείτε την διεύθυνση www.sch.gr στο πεδίο Διεύθυνση επιτρεπόμενης τοποθεσίας Web: (Addressofwebsitetoallow:), πατάτε το πλήκτρο Προσθήκη (add) και τέλος το πλήκτρο Κλείσιμο (close).
  alt 

 

 1. Από το μενού επιλέγετε εργαλεία (tools) και στην συνέχεια επιλογές (options)
 2. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε περιεχόμενο (content) και στην συνέχεια Εξαιρέσεις... (Exceptions...), όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
  alt
 3. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πληκτρολογείτε την διεύθυνση www.sch.gr στο πεδίο Διεύθυνση ή ιστοσελίδα: (Address of website:), πατάτε το πλήκτρο Να επιτρέπεται (Allow) και στην συνέχεια το πλήκτρο κλείσιμο (Close).
  alt 

 

Google Chrome

 1. Επιλέξτε το «Προσαρμογή και έλεγχος Google Chrome» (το εικονίδιο alt που βρίσκετε πάνω δεξιά).
 2. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε «Επιλογές» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
  alt
 3. Ανοίγει μια νέα σελίδα με τις επιλογές του Google Chrome όπου επιλέγετε «Σύνθετες επιλογές» και στη συνέχεια «Ρυθμίσεις περιεχομένου».
   alt
 4. Στις «Ρυθμίσεις περιεχομένου» βρείτε το «Αναδυόμενα παράθυρα» και κάνετε κλικ στην «Διαχείριση εξαιρέσεων…».
  alt
 5. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πληκτρολογείτε την διεύθυνση «users.sch.gr» (για προσωπική ιστοσελίδα) ή το «URL του σχολείου» (για σχολική μονάδα) στο πεδίο Μοτίβο κεντρικού υπολογιστή (επιλογή 1) πατάτε το πλήκτρο Επιτρέπεται και στην συνέχεια το πλήκτρο Enter. Την προηγούμενη διαδικασία ακολουθείτε και για το www.sch.gr και γενικώς για όλες τις σελίδες που εμπιστεύεστε.
  alt