Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στοχεύει στη μελέτη, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των εκδόσεων, με βιβλία σχετικά με την ελληνική γλώσσα (την ιστορία της και την περιγραφή της), την ελληνική γραμματεία/λογοτεχνία (αρχαία, μεσαιωνική και νέα) και την εκπαίδευση (διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας).

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (http://ins.web.auth.gr/), όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία μας, για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούμε, και για τα ερευνητικά μας προγράμματα. Ειδικότερο ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας παρουσιάζουν οι προσφορές που πραγματοποιούμε κατά καιρούς, τις οποίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://ins.web.auth.gr/anakoinwseis/nea.html.

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις εκδόσεις μας και τις δραστηριότητές μας, μπορείτε να στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με θέμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στη διεύθυνση insraptis@lit.auth.gr.