Ιστοσελίδα των ΕΚΦΕ Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας των ΕΚΦΕ Αχαΐας http://ekfe-aigiou.ach.sch.gr

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί δοκιμαστικά και θα ενημερώνεται σταδιακά. Επιπλέον λειτουργεί πιλοτικά για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης ιστοσελίδας για το ΕΚΦΕ Πατρών.
 
Στο εξής το ψηφιακό υλικό που έχει παραχθεί, και συνεχώς παράγεται, στα ΕΚΦΕ Αχαΐας θα είναι άμεσα διαθέσιμο στα Σχολεία. Για το σκοπό αυτό εργάζονται εντατικά οι συνεργάτες των ΕΚΦΕ.
 
Ιδιαίτερα στα πλαίσια του επερχόμενου Ψηφιακού Σχολείου, η δικτυακή αξιοποίηση των δοκιμασμένων Φύλλων Εργασίας, των βιντεοσκοπημένων πειραματικών διαδικασίων, των διδακτικών προτάσεων κλπ στο Εργασήριο Φ.Ε. ή στην τάξη με διαδραστικό πίνακα θα συμβάλει θετικά στην  υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.
 
Παρακαλούμε θερμά τους Συναδέλφους ΠΕ04 να επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να μας κάνουν παρατηρήσεις και σχόλια.
 
Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Αιγίου
Γιώργος Ζησιμόπουλος