Κάλεσμα: Εθελοντές Εκπαιδευτές για εισαγωγικά μαθήματα Προγραμματισμού στα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθήνας

Αν έχεις τον χρόνο και τις ικανότητες, τότε μπορείς να δηλώσεις εθελοντής/εκπαιδευτής στα Ανοιχτά Σχολεία που λειτουργούν στην Αθήνα, με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλία “Σχολεία ανοιχτά στην γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία” της Αντιδημαρχίας για το Παιδί, και θα απευθύνονται δωρεάν σε όλους.

Το κάλεσμα της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και του Δικτύου Ενεργών Πολιτών Αθήνα απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται αλλά και έχουν την δυνατότητα και προηγούμενη εμπειρία να διδάξουν στα ανοιχτά σχολεία 3 δίωρα μαθήματα εισαγωγής και εξοικείωσης με τον προγραμματισμό υπολογιστών μέσα από ανοιχτές πλατφόρμες που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες

·         Εξοικείωση με τις αρχές προγραμματισμού με πρακτικά παραδείγματα από το https://code.org/

·         Εισαγωγή στην συγγραφή γλώσσας html μέσω online html editor (http://www.onlinehtmleditor.net/ )

·         Βελτίωση και τροποποίηση html και ιστοσελίδων μέσω του thimble (https://thimble.mozilla.org/ )

 

Οι εθελοντές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπορούσαν να είναι εκπαιδευτικοί από το χώρο της πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων, μεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή γενικώς άτομα με γνώσεις στα ανάλογα αντικείμενα  όπως περιγράφονται παραπάνω και με εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Το σχολείο ανοικτού κώδικα θα ολοκληρωθεί σε 3 δίωρα μαθήματα, και θα υπάρχουν 3 εκπαιδευτές ανά μάθημα. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων θα παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους τίτλος παρακολούθησης. Όλοι οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση τη διοργάνωση τουλάχιστον δύο (2) κύκλων εκπαιδεύσεων ανά σχολική περίοδο (Με τον κάθε κύκλο να έχει διάρκεια 3 εβδομάδες συνολικά 6 ώρες). Οι εθελοντές-εκπαιδευτές θα λαμβάνουν βεβαίωση συνεργασίας από το Δήμο Αθηναίων και την ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.