Κάλεσμα εκπαιδευτών – εθελοντών στο Δήμο Αθηναίων

Αν έχεις τον χρόνο και τις ικανότητες, τότε μπορείς να δηλώσεις εθελοντής/εκπαιδευτής στα Ανοιχτά Σχολεία που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλία “Σχολεία ανοιχτά στην γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία” της Αντιδημαρχίας για το Παιδί, από το φθινόπωρο και θα απευθύνονται δωρεάν σε όλους.

Το κάλεσμα της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και του Δικτύου Ενεργών Πολιτών Αθήνα απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται αλλά και έχουν τη δυνατότητα και προηγούμενη εμπειρία να διδάξουν στα ανοιχτά σχολεία με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Σχολείο Βικιπαίδειας Σχολείο Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Σχολείο Οpen Street Map Σχολείο 3D Printing Σχολείο Κώδικα