Μονάδα Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης – Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16.30-19.00 στο Κέντρο Νεολαίας – Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Ανδρόγεω, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θέμα: «Μονάδα Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης –    Αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα»

Στην ως άνω εκδήλωση θα γίνει μία συνολική απολογιστική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Αριστείας του ΠΚ, των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν και θα παρουσιαστεί η αξία της χρήσης και αξιοποίησης συστημάτων ελ/λακ από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε συνάρτηση με τους τομείς του Τουρισμού, της Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Παράλληλα θα απονεμηθούν τα βραβεία- έπαθλα στους εκπαιδευόμενους των οποίων οι εφαρμογές διακρίθηκαν στον πανελλαδικό διαγωνισμό για τα καλύτερα έργα συνεισφοράς από όλες τις Μονάδες Αριστείας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στo πλαίσιo του υπο-έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» (Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης), που υλοποιείται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. διοργάνωσε έξι (6) σεμινάρια, τρία (3) σχολεία κώδικα και 3 ημερίδες, που επικεντρώθηκαν στην χρήση, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ελ/λακ στις θεματικές περιοχές του Τουρισμού, του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στις ως άνω δράσεις εκπαίδευσης συμμετείχαν ενεργά πάνω από 150 εκπαιδευόμενοι από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα.

Οι εκπαιδευόμενοι προχώρησαν στην ανάπτυξη έργων συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ (ανάπτυξη νέων εφαρμογών, επέκταση υπαρχουσών, εξελληνισμό εφαρμογών) και συμμετείχαν σε διαγωνισμό για την ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων έργων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο και των εννέα (9) Μονάδων Αριστείας στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο διαγωνισμό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς 22 έργα εκπαιδευομένων διακρίθηκαν και θα λάβουν σχετικό έπαθλο. Η διάκριση αυτή συνιστά μία σημαντική επιβράβευση και αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας, άψογης συνεργασίας όλων των προσώπων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχή εκπλήρωση των στόχων της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.