Ποιος τύπος δυναμικών ιστοσελίδων υποστηρίζεται από ΠΣΔ;

Υποστηρίζονται δυναμικές ιστοσελίδες με την χρήση PHP, ASP και ASPX, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και η βάση δεδομένων MySQL και Microsoft SQL Server.