Πολιτιστική Πολιτική, Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Στα πλαίσια της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Πολιτιστική Πολιτική, Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές/τριες, ειδικοί/ές επιστήμονες, ερευνητές/τριες με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο και αναγνωρισμένοι/ες επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες.

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιοποίηση και τη σύνδεση των πολιτισμικών αξιών και προϊόντων με την παραγωγική διαδικασία του τουρισμού στα πλαίσια της πολιτισμικής παραγωγής και του σεβασμού στην πολιτισμική κληρονομιά και το περιβάλλον με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση ψηφιακών πρακτικών στους χώρους της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και των διαφορετικών και ποικίλων εταίρων/συμμετεχόντων στην Πολιτιστική και Τουριστική Βιομηχανία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα κατατίθεται ηλεκτρονικά από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην διεύθυνση http://sea.nured.uowm.gr/applications/ppsta_2012.php και θα συνοδεύεται από ένα αρχείο zip που θα συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω: αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο ταυτότητας, φωτογραφία, και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Για να διευκολυνθούν οι εργαζομένοι/ες να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με βάση 8ωρα μαθήματα κάθε Σάββατο 12:00-20:00, τα οποία θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου και θα διεξάγονται στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Τρισδιάστατων Εφαρμογών-Αντικείμενα και Χώρος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΠΔΜ, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και στο Τμήμα Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του ΠΔΜ. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα στο ποσό των 350 ευρώ που καταβάλλεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών στον λογαριασμό του ΠΔΜ σε δύο δόσεις, μια προκαταβολή 150 ευρώ με την εγγραφή και μια δεύτερη δόση 200 ευρώ.

Πληροφορίες ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6946684686, elmicha217@gmail.com και ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ, ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛ. 2461056200, mvezou@uowm.gr