ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Kατευθύνσεις: 1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)

 2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications) 3. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing) 4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2014

Διάρκεια Σπουδών: 3 εξάμηνα

Συνολικό Κόστος: 1.800€  

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30 Μαΐου 2014 (αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι το Σεπτέμβριο)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.