Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επιμορφωτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επιμορφωτών για το έργο νέο σχολείο (Σχολείο 21ουαιώνα)?Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» του οργανισμού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

Η ανωτέρω Πράξη περιλαμβάνει: την επιμόρφωση
(α) των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εμπειρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα διδάξουν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα
(β) των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και εμπειρία.
 
Στην παρούσα πρόσκληση καλούνται επιμορφωτές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ακόλουθων ειδικοτήτων:
ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ.
 
Η επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος στα Π.Ε.Κ. θα ολοκληρωθεί σε 20 επιμορφωτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 14 ώρες και θα διεξαχθεί ημέρες  Σάββατο και Κυριακή  περιοδικά στα ΠΕΚ κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2010. Η Β΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 6 ώρες και θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ? Φεβρουαρίου  2011.
 
Δύνανται να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα ως Επιμορφωτές:
Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικοί επιστήμονες, καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους ή  γνώσεις  στα θεματικά αντικείμενα ? ειδικότητες του προγράμματος
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Διαδικτύου (Internet) από 2η  Σεπτεμβρίου 2010 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oepek.gr
 
Περισσότερες Πληροφορίες στη σελίδα:
http://www.oepek.gr/prosklisi_epimorfoton_800.htm