Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό εργαστήριο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

 

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (ΕΑ) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Natural Europe, πρόκειται να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προωθούν τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικών επιστημών».

 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικής Εκπαίδευσης), σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ4) και σε μουσειοπαιδαγωγούς Μουσείων Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙ).

Περισσότερα