Πότε θα γίνει η επόμενη αναβάθμιση λογισμικού του ΠΣΔ ώστε να υποστηρίζεται η Χ λειτουργία;

Σκοπός του ΠΣΔ είναι οι αναβαθμίσεις λογισμικού να γίνονται πάντα με κύριο γνώμονα την διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος και όχι η προσθήκη των μικρο-βελτιώσεων που τυχόν νέες εκδόσεις του λογισμικού προσφέρουν. Σε αυτά τα πλαίσια οι αναβαθμίσεις λογισμικού συμβαίνουν είτε για να διορθώσουν σοβαρά προβλήματα σταθερότητας ή ασφάλειας των προηγούμενων εκδόσεων είτε για να υποστηρίξουν σοβαρές και δημοφιλείς (εντός και εκτός της κοινότητας του ΠΣΔ) βελτιώσεις και δυνατότητες. Τονίζουμε ότι λόγω της ευθύνης που συνεπάγεται η υποστήριξη χιλιάδων χρηστών το ΠΣΔ δεν μπορεί να είναι πρωτοπόρο στην δοκιμή νέων εκδόσεων λογισμικού, αλλά πρέπει να ακολουθεί την πεπατημένη οδό.