Πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Η πύλη του ΠΣΔ περιέχει χρήσιμο υλικό για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΠΣΔ στη εκπαιδευτική διαδικασία, τεχνική υποστήριξη και οδηγίες, ανακοινώσεις, προτάσεις αξιόλογων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων και κυρίως προσωποποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον