Πώς ελέγχω την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής;

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες

 1. Aν η γραμμή είναι απλή αναλογική (PSTN), συνδέω σε αυτή μια τηλεφωνική συσκευή και:
  • Διαπιστώνω αν ακούγεται τόνος. Αν όχι καλώ το βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ (121)
  • Καλώ τον ΕΠΑΚ του EDUnet (0962488888). Θα πρέπει να ακούσω την απάντηση του modem του κόμβου του EDUnet (συριστικοί ήχοι).
   Αν τυχόν ακούσω φωνητικό μήνυμα φραγής, επικοινωνώ με τον ΟΤΕ(121) και το Helpdesk του EDUnet .
 2. Aν η γραμμή είναι ψηφιακή (ISDN), ελέγχω την τερματική συσκευή (NETMOD).
  • Ελέγχω αν είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία (220V).
  • Αφαιρώ το κάλυμα του NETMOD και ελέγχω αν το καλώδιο της γραμμής τερματίζεται κανονικά (ανάλογα με τον τύπο του NETMOD, η (2σύρματη) γραμμή τερματίζει σε 2 κλέμμες ή σε πριζάκι RJ11).
  • Συνδέω μια τηλεφωνική συσκευή σε μία από τις 2 αναλογικές (στενές-RJ11) παροχές του NETMOD και:
   • Διαπιστώνω αν ακούγεται τόνος. Αν όχι, πατάω το κουμπί reset (φαίνεται αν αφαιρέσω το κάλυμα). Αν πάλι δεν ακούγεται τόνος, καλώ το βλαβοληπτικό κέντρο του ΟΤΕ (121).
   • Καλώ τον ΕΠΑΚ του EDUnet (0962488888). Θα πρέπει να ακούσω την απάντηση του modem του κόμβου του EDUnet (συριστικοί ήχοι).
    Αν τυχόν ακούσω φωνητικό μήνυμα φραγής επικοινωνώ με τον ΟΤΕ(121) και το Helpdesk του EDUnet .