Συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υποστηρίζει την ανθρωπιστική πρωτοβουλία των Γιατρών  του Κόσμου για συγκέντρωση αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού  για άπορους συνανθρώπους μας . Καλούμε όλους τους μαθητές , Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να συμμετέχουν ενεργά σ΄ αυτή την προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συγκεντρώσει το φαρμακευτικό υλικό σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και να αποφασίσει τον τρόπο παράδοσής του στους Γιατρούς του Κόσμου.  
 
Η μεταφορά των φαρμάκων στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία , για λόγους ασφάλειας, πρέπει  να γίνει μόνο από γονείς.
Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
 
Επισυνάπτεται όλο το ενημερωτικό υλικό των Γιατρών του Κόσμου: φαρμακευτικό υλικό, οδηγίες για τον τρόπο παράδοσης των φαρμάκων,  διευθύνσεις των Πολυϊατρείων  στα οποία μπορούν να αποσταλούν  τα φάρμακα.

Εγκύκλιος- Ενημερωτικό