Σχολείο Ανοιχτού Κώδικα για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Το σχολείο ανοιχτού κώδικα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» και έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη και επέκταση ανοιχτού λογισμικού για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολείο σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Στο σχολείο θα επιδειχθούν οι βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, οι παριστάμενοι θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. Για τις ανάγκες του σχολείου θα αξιοποιηθούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και το geodata.gov.gr σε σενάρια χρήσης και εφαρμογές που δείχνουν την πραγματική λειτουργία και ωφέλεια των GIS.

 

Αυτή την εβδομάδα, από 8 έως 14 Ιανουαρίου πραγματοποιούνται στο χώρο του INNOVAthens, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, πέντε εξάωρα σεμινάρια:

 

1. Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2014: Εισαγωγή στη γεωχωρική πληροφορία και τα GIS

2. Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2014: Συνεισφορά στο OpenStreetMap

3. Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2014: Portal εξυπηρέτησης ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων

4. Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2014: Ανάπτυξη κώδικα και συμμετοχή στην κοινότητα του GRASS GIS

 

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σεμινάριο υπάρχουν στην σχετική σελίδα του ma.ellak.gr.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

l  Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών

l  Είναι υποχρεωτικό να έχετε τον φορητό υπολογιστή μαζί σας. Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η εξοικείωση με έννοιες γεωγραφίας (π.χ. συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί)

l  Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η ενασχόληση με μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης GIS (π.χ. τοπογραφία, μελέτες, στατιστικές έρευνες)

 

Οφέλη

Οι δεξιότητες και τα μεταφέρσιμα προσόντα που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι:

l  Εξοικείωση με τις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για διαχείριση γεωπληροφορίας

l  Ισοδύναμες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ με κλειστά προϊόντα

l  Εκμάθηση του πλαισίου συνεργασίας και συνεισφοράς εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

l  Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στη σχετική φόρμα. Παρακαλούμε να εγγραφείτε μόνο εάν είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε το εργαστήριο.

 

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» σε δέκα θεματικές περιοχές. Το έργο διαχειρίζεται το ΕΔΕΤ Α.Ε και υλοποιείται από μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr).

 

Όλες οι Μονάδες Αριστείας, σε ετήσια βάση πραγματοποιούν, δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ένα θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camp), στο πλαίσιο των οποίων θα εκπαιδεύονται συνολικά πενήντα (50) προγραμματιστές.

 

Οι Μονάδες Αριστείας και οι κύριες θεματικές περιοχές που έχουν αναλάβει είναι:

1.    Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταφορές – Ναυτιλία

2.    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

3.    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον

4.    Πανεπιστήμιο Πατρών, Βασικές       Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ

5.    ΤΕΙ Αθήνας, Εκπαιδευτικό Λογισμικό

6.    Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πολιτισμός

7.    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

8.    Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

9.    Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τουρισμός

 

Συγκεκριμένα, στη διαδικτυακή πύλη ma.ellak.gr αναρτώνται σεμινάρια, θερινά σχολεία, ημερίδες, συνέδρια, τα βίντεο και οι παρουσιάσεις των διαλέξεων, λογισμικά, υποστηρικτικό υλικό, εργαλεία και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη δράσεων και εφαρμογών Ανοιχτού Λογισμικού καθώς και η υπηρεσία αναζήτησης/προσφοράς εργασίας.

 

Στα συνέδρια και στις ημερίδες παρέχεται η υπηρεσία live streaming, ενώ στα σεμινάρια και στα θερινά σχολεία παρέχεται η υπηρεσία τηλεκπαίδευσης για εκπαιδευόμενους που είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι.

--

 

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

 H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008,  σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.  Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA(http://www.communia-association.org/), είναι ο ελληνικό κόμβος για το  Open Data Institute(http://opendatainstitute.org/), είναι μέλος του Open Budget Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/).  

 

Επικοινωνία: Βασίλης Χρυσός: 210 7474-271, info at ellak.gr