Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης

 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με προγραμματισμό και ανοιχτό λογισμικό, να συμμετάσχουν στο Σχολείο Προγραμματισμού (Code School) με αντικείμενο:  «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών»

που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τον Τουρισμό και στην εκμάθηση των παρακάτω γλωσσών προγραμματισμού: HTML, CSS, PHP, MYSQL και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).  

Ημερομηνία έναρξης: 12 Δεκεμβρίου 2014

Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter)  - Πρόσκληση

Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=2679

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ma.ellak.gr/events/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/