Σύνδεση στο ΠΣΔ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει συνδέσεις, μετά από αίτημά τους, σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις διοικητικές υπηρεσίες της Εκπαίδευσης.

Οι παρεχόμενες συνδέσεις είναι τεχνολογίας ADSL. Σε περιοχές που δεν υπάρχει κάλυψη από δίκτυο ADSL, παρέχονται συνδέσεις ISDN ή PSTN (απλή τηλεφωνική γραμμή).