Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο;

 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ, www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). Διασυνδέει και υποστηρίζει:

  • 17.259 σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 848 διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 7.407 άλλες μονάδες (π.χ. ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες κα.)

Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέονται περισσότερα από 10.000 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία εξυπηρετούν μια κοινότητα:

  • 1.300.000 μαθητών
  • 160.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε:

  • 136.964 εκπαιδευτικούς
  • 87.409 μαθητές
  • 2.792 διοικητικό προσωπικό

 

Αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ:                  252.679
 

Επίσημοι λογαριασμοί μονάδων:                    18.107

Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 11.621

Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 748

Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 4.612

Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Ιδιωτικά): 278

Διοικητικές μονάδες Α/βαθμια:            185

Διοικητικές μονάδες Β/βαθμια:            174

Περιφερειακές Δ/νσεις:                       13

Μεταδευτεροβάθμια:                        196

Υποστηρικτικές δομές:                      280


Άλλοι λογαριασμοί μονάδων (ΓΑΚ, ΚΠΕ, ΠΕΚ, κλπ): 7.407


Προσωπικοί λογαριασμοί:     
227.165

Προσωπικό:                2.792

Εκπαιδευτικοί:             129.759

Αναπληρωτές:             5.725

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί: 1.480

Μαθητές:                   87.409

 

Δείκτες ευρυζωνικότητας

<10 Mbps:            4.226 (30,0 %)

10 Mbps - 100 Mbps: 8.690 (62,0%)

100 Mbps - 1 Gbps:   1.120 (8,0%)

 

Ενεργές ιστοσελίδες

17.211

 

Επισκεψιμότητα πύλης ΠΣΔ

> 250.000 μοναδικοί επισκέπτες (τυπικό σχολικό μήνα)

 

Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης

> 80 διαπιστευμένες εφαρμογές

 

Τηλεδιασκέψεις

Μέλη                                12.571 (κυρίως σχολεία)

Πλήθος τηλ/ψεων               938 (διάρκειας 712 ωρών)

 

«+γραφίς» Συνεργατικά σχολικά έγγραφα


Εγγεγραμμένοι χρήστες    
4.618

Διαμοιρασμένα αρχεία        8.198

Σύνολο αρχείων                397.175

 

Τηλεκπαίδευση

Μέλη                                19.826 (κυρίως εκπαιδευτικοί)

Πλήθος μαθημάτων             1.611

 

Ψηφιακά Μαθήματα

Μέλη                                13.436 εκπαιδευτικοί, 22.128 μαθητές

Σχ. έτος 2014 – 15:           6.180 μαθήματα από 1.317 σχολεία

 

Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια

Μέλη:                               39.040

Ιστολόγια:                         39.509 με 301.006 άρθρα

Ομάδες:                          797  με 7.755 μέλη

Μοναδικοί επισκέπτες:          >460.000 (τυπικό σχολικό μήνα)

 

Σχολικά Περιοδικά

1.548 με 22.635 άρθρα

 

ΙΡ τηλεφωνία (χωρίς κόστος)

Μονάδες                            336

Εκπαιδευτικοί                      1.094

 

Βίντεο

Αναρτημένα βίντεο              3.807 από 1.589 χρήστες

Ομάδες και κανάλια βίντεο  96  και 117

 

Υπηρεσία υποστήριξης

Έτος 2015:                        40.749 δελτία (εκτός τηλεφωνικών κλήσεων)

Απομακρυσμένα:                 34.940

Με επιτόπια επίσκεψη:           5.809

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ΠΣΔ: https://blogs.sch.gr/news/services

Αναλυτικό Ενημερωτικό Σημείωμα

Κατεβάστε το φυλλάδιό μας (Αγγλική έκδοση)