Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μεταδίδει ζωντανά στο Διαδίκτυο μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί από το Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ζωντανή μετάδοση μέσω Διαδικτύου της ομιλίας του Καθ. Θ. Τάσιου με τίτλο «Τον καιρό του Αρχιμήδη: Σταυρογονιμοποίηση Επιστήμης και Τεχνολογίας».

Η ομιλία εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων που οργανώνει η Εταιρία των Φίλων του Μουσείου. Η μετάδοση θα γίνει στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων που εκτελεί η ΕΔΕΤ Α.Ε. για την ψηφιακή μετάδοση εκδηλώσεων και περιεχόμενου από πολιτισμικούς φορείς της χώρας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας live@GRNET. Αξιοποιεί την απευθείας σύνδεση του Μουσείου μέσω οπτικής ίνας με το οπτικό δίκτυο νέας γενιάς ΕΔΕΤ, καθώς και τις προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες και την τεχνική υποστήριξη που παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε. Η πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας είναι εφικτή από τη διεύθυνση: http://live.grnet.gr/tassios_namuseum-20111107  

Με την υποδομή και τις υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την μετάδοση αυτή, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποκτά τη δυνατότητα μόνιμης ζωντανής ψηφιακής παρουσίας στο Διαδίκτυο. Παρέχονται δε στο σύνολο των μελών της Ε&Α κοινότητας της χώρας, υπηρεσίες πρόσβασης σε φορείς με ψηφιακό περιεχόμενο, με χαρακτηριστικά ποιότητας και αξιοπιστίας, από την ΕΔΕΤ Α.Ε.. Η σχετική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των έργων "Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ε&Α Κοινότητα" και "Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ε&Α Κοινότητα" του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο των σχετικών πιλοτικών δράσεων, η ΕΔΕΤ Α.Ε. προσβλέπει σε σχόλια και παρατηρήσεις για την υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων live@GRNET από τους Εκπαιδευτικούς/Ερευνητικούς/Πολιτιστικούς φορείς της.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: http://www.namuseum.gr  Εταιρεία φίλων του Εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου: http://www.namuseum.gr/friends/index.html