Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σε αριθμούς

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αυτή την στιγμή παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης:

  1. Τη φυσική διαδικτύωση των σχολικών και διοικητικών μονάδων, μέσω του πυκνού του δικτύου διανομής και των γραμμών υψηλής ταχύτητας στο δίκτυο κορμού.
  2. Τις διατιθέμενες βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες προς τους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  3. Την αδιάλειπτη υποστήριξη των χρηστών του ΠΣΔ, μέσω ενός δυναμικού μηχανισμού HelpDesk.
  4. Τη συνεχή και αποτελεσματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών για τις δυνατότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΣΔ.