Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

 Σας ενημερώνουμε ότι το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, με τίτλο «Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2012.

Το Συνέδριο αυτό σκοπεύει να φέρει κοντά ώριμους και νέους ερευνητές, υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και φοιτητές, καθώς και ανθρώπους που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική στην περιοχή των ΦΕ, για να συζητήσουν καινούργιες και παλιότερες ιδέες που αφορούν την Εκπαίδευση στις ΦΕ και το Περιβάλλον, στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.

Σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου αποτελεί εκτός από την έρευνα και η εκπαιδευτική πράξη.  Κατά συνέπεια το συνέδριο απευθύνεται εξ ίσου στους/ις Πανεπιστημιακούς και τους/τις ερευνητές/τριες, αλλά και στα στελέχη και τις εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και Πρωτοσχολικής  Εκπαίδευσης.

Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή εργασιών μέχρι την 17η Αυγούστου 2012.

Όλες οι πληροφορίες για το συνέδριο βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  http://conf7nur.web.uowm.gr