1η Ευρωπαϊκή Σύνοδος: «Education on the Cloud»

 Με πολύ ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε στην 1η Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Εκπαίδευση στο Σύννεφο (Education on the Cloud), η οποία πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς το Σάββατο 22 Μαρτίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι θα παρουσιάσουν (σε ομιλίες, hands-on workshops και panel) τις τελευταίες εξελίξεις σε υποδομές "ψηφιακού νέφους" στην εκπαίδευση. Θα αναλυθούν τα προβλήματα, οι προσδοκίες αλλά και ο τρόπος της αξιοποίησης της τεχνολογίας του "ψηφιακού νέφους" στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Η Σύνοδος οργανώνεται στο πλαίσιο του νέου Πανευρωπαϊκού Δικτύου (Network), μεταξύ καινοτόμων εκπαιδευτικών οργανισμών, με τίτλο: "SoC: School on Cloud: Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship". Το δίκτυο "SoC" αποτελείται από μία κοινοπραξία 57 εταίρων, πρωτοπόρων στο αντικείμενό τους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: Σχολική Εκπαίδευση, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση. Μεταξύ των εταίρων, από 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνονται Σχολεία, Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εθνικές Αρχές, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κλπ.

Η είσοδος στις κεντρικές ομιλίες και τα εργαστήρια είναι ελεύθερη (είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή για τα εργαστήρια για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

 

Website, Facebook, Twitter και Linkedin