Τριήμερο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 10-12 0κτωβρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι ο οργανισμός Etech Germany διοργανώνει, από κοινού με το πανεπιστήμιο της Μοdena και της Reggio Emilia της Ιταλία και το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, ένα τριήμερο συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2012, στην Καρλσρούη της Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξετάσουν πως οι κλιματικές αλλαγές, η μείωση της βιοποικιλότητας καθώς και οι άλλες περιβαλλοντολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τον αντίστοιχο τομέα της εκπαίδευσης. Επίσης, θα συζητηθούν οι καλύτερες πρακτικές, μοντέλα, case studies, εμπειρίες και καινοτόμες μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί σε αρκετές χώρες αναφορικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. To συνέδριο θα αποτελέσει τη βάση για τη σύναψη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@etechgermany.com και στο fax: 0049-721-4768953.