Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Καμένα Βούρλα. Ξενοδοχείο Γαλήνη 29-30 Μαϊου.

Συνεδρίες του συνεδρίου που θα μεταδοθούν ζωντανά

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Καμένα Βούρλα. Ξενοδοχείο Γαλήνη στις 29-30 Μαϊου.

Συνεδρίες του συνεδρίου που θα μεταδοθούν ζωντανά: