13ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής: 1η Κινητικότητα Λευκωσία, Κύπρος 11-15/11/2019 στα πλαίσια του Erasmus+Ka1.

Κατά την πρώτη φάση του εγκεκριμένου Erasmus+ προγράμματος της σχολικής μας μονάδας πραγματοποιήθηκε η 1η κινητικότητα στη Λευκωσία της Κύπρου 11/11/2019- 15/11/2019 για την παρακολούθηση σεμιναρίων και επιμορφωτικών δράσεων με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν ''Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και οι εναλλακτικοί τρόποι μάθησης'' έξω από τα όρια μιας σχολικής τάξης. Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην πρώτη κινητικότητα του σχεδίου μας ήταν α) Κωνσταντία Ζυγούρη (ΠΕ70) και β) Ξανθάκη Μαρία (ΠΕ71). Επιστρέφοντας από εκεί οι εκπαιεδυτικοί σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας διοργάνωσαν μια σειρά από δράσεις και δραστηριότητες τόσο για τους μαθητές καθώς επίσης και για τους γονείς τους.

Ο βασικός σκοπός της δράσης ήταν το άνοιγμα στις ανάγκες της κοινωνίας της Ευρώπης του 21ου αιώνα, η κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών και και τα διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και όχι μόνο. Οι επιμορφώσεις αυτές αποτελούν χώρο ανταλλαγής καλών πρακτικών και ιδεών, αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε επόμενα στάδια μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων και την σύνθεση παιδαγωγικής ομάδας που θα διοργανώνει καινοτόμες δράσεις με στόχο υην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και την κοινωνική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΙΚΥ.
“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις µόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.