Έργο Οριζόντια δράση δικτύωσης δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης

Στα πλαίσια του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης στα πλαίσια του έργου Οριζόντια δράση δικτύωσης δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης αποφασίστηκε μετάθεση του χρόνου υποβολής προσφορών..

Στα πλαίσια του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης στα πλαίσια του έργου Οριζόντια δράση δικτύωσης δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης αποφασίστηκε μετάθεση του χρόνου υποβολής προσφορών καθώς και του χρόνου αποσφράγισης τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου