Η Α΄ Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης στο Internet (WWW)

Σας πληροφορούμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Δικτυακού τόπου (Web Site) της Α΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην διεύθυνση: http://mlab.csd.auth.gr/adethes.

Οι σελίδες αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την Α΄ Δ/νση Δ.Ε.. τα σχολεία της και τους εκπαιδευτικούς της. Στην προσπάθεια μας για την καλύτερη οργάνωση των σελίδων και την συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου τους. καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. που θα ήθελε να προσφέρει γενικότερου ενδιαφέροντος εκπαιδευτικό υλικό. για να κοινοποιηθεί μέσω των σελίδων αυτών να επικοινωνήσει με την υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ κ.Δάφνη Μεϊμαρίδου τηλ. 515-600 Fax: 540-024 .

Επίσης διατίθεται αποκλειστικά για την επικοινωνία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της Α΄ Δ/νσης Δ.Ε. η διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail: adethes@the.forthnet.gr. Σ'αυτή την διεύθυνση μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να απευθύνει ερωτήματα σχετικά με υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά θέματα που τον απασχολούν.