Ημερίδες στον Νομό Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 1999 για τους Εκπαιδευτικούς των σχολείων της Α και Β Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκαπαίδευσης Θεσσαλονίκης