1η Κινητικότητα Προγράμματος Erasmus+ «Occupy the Future» – Aydin, Τουρκία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3οΔημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού  : «OCCUPY THE FUTURE»

Στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 με τίτλο: OCCUPY THE FUTURE και κωδικό 2019-1-TR01-KA229-073872_3 , το 3οΔημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού  συμμετείχε από τις 9  έως και τις 13  Δεκεμβρίου 2019 στη συνάντηση εργασίας  των εταίρων στο Αϊδίνι της Μ. Ασίας, Τουρκία. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, από το σχολείο μας,  η Διευθύντρια κα Δημητριάδου Βασιλεία, η εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας, κα Βασιλείου Λουΐζα, και η  εκπαιδευτικός του μαθήματος ΤΠΕ, κα Τσομπαχίδου Ελισάβετ καθώς και  τέσσερις  μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας. Επίσης στο πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία από την Λιθουανία και την Πορτογαλία.

Στην παρούσα συνάντηση εργασίας όπου αποτελούσε την πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος τέθηκε αρχικά η θεωρητική βάση του προγράμματος, αναπτύχθηκε η έννοια και η σημασία του Σχεδιασμού Καριέρας και οι απαραίτητες δεξιότητες για τον 21 αιώνα. Ακολούθησε η ανάλυση του επαγγέλματος του Data scientist. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των δεδομένων, την επεξεργασία και την αποτύπωση των πληροφοριών που προκύπτουν, χωρίστηκαν σε ομάδες, συμμετείχαν στις δραστηριότητες του σχολείου ATABEY SCHOOL της Τουρκίας και ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν μια έρευνα. Κατασκεύασαν ένα ερωτηματολόγιο, συνέλεξαν τα δεδομένα, τα ανέλυσαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματα. Οι μαθητές αποκόμισαν σημαντικά οφέλη, βελτιώνοντας  τις ικανότητες τους στην Αγγλική γλώσσα και στις Νέες Τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησαν την αλληλεγγύη  και τη συνεργασία. Η υποδοχή και η φιλοξενία  από τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές  και τις οικογένειές τους  ήταν εξαιρετική.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι αποστολές ξεναγήθηκαν στην πόλη του Αϊδινίου, στο αρχαιολογικό Μουσείο του Αϊδινίου, στην αρχαία πόλη της Εφέσου και επισκέφτηκαν τη γραφική κωμόπολη του Κιρκιντζέ.

Η επόμενη συνάντηση-μετακίνηση των  χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  Λιθουανίας, Πορτογαλίας,  Τουρκίας (συντονίστριας χώρας) και Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί από τις 1 έως  τις 5 Ιουνίου 2020 στη  Κλαϊπέντα της Λιθουανίας