1η Συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Occupy the Future»

H έναρξη του προγράμματος Erasmus+ "Occupy the Future" καθώς και η πρώτη συνάντηση των εταίρων μας από την Τουρκία, Λιθουανία και Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη και στο σχολείο μας στο διάστημα από 8-10/10/2019. Πραγματοποιήθηκε τελετή υποδοχής και φύτεμα ελιάς στον κήπο του σχολείου, ως ένδειξη φιλίας και συνεργασίας. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας κατά την οποία συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών-εταίρων. Δόθηκαν διευκρινίσεις και λύθηκαν απορίες από την συντονίστρια χώρα. Παράλληλα ορίστηκαν οι ημερομηνίες των κινητικοτήτων. Οι εταίροι μας ξεναγήθηκαν στην πόλη και ενθουσιάστηκαν από τις ομορφιές της και την φιλοξενία μας.