2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

 

 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 28-30 Απρίλη 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Διοργάνωση Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών ? Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ). Σκοπός Να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ.

Απευθύνεται σε

* Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ

* Ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ

* Επιμορφωτές ΤΠΕE

* Μεταδιδακτορικούς φοιτητές στο χώρο των ΤΠΕΕ

* Υποψήφιους διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πεδίο των ΤΠΕΕ

* Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ και Πληροφορικής με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕE.

Θεματικές περιοχές

* Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ

* Σχεδίαση, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

* Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ

* Logo, Εκπαιδευτική ρομποτική

* Σύγχρονες τεχνολογίες υποστήριξης του διδακτικού έργου

* Εκπαιδευτικές χρήσεις Διαδικτύου

* Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.

Εργασίες - Συνεδρίες - Εργαστήρια Ειδικοτήτων

Στο Συνέδριο προβλέπονται: ερευνητικές εισηγήσεις (6-10 σελίδες), σύντομες εισηγήσεις (3-4 σελίδες), εισηγήσεις σε ομάδες συζήτησης (2-3 σελίδες) και εργαστηριακές παρουσιάσεις (2-3 σελίδες). Επιμορφωτικά Εργαστήρια ? Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια διεξαγωγής του Συνεδρίου προβλέπονται:

* Παρουσιάσεις και επιμορφωτικά εργαστήρια στο χώρο της ψηφιακής κυρίως μετάδοσης δεδομένων μέσω υπολογιστών και ραδιοκυμάτων από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου.

* Μουσικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Κρίσιμες ημερομηνίες

  • 1 Δεκεμβρίου 2010: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων κάθε είδους (πλήρες κείμενο).
  • 15 Ιανουαρίου 2011: Ενημέρωση αποδοχής κάθε είδους εισήγησης.
  • 15 Φεβρουαρίου 2011: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικών κειμένων για τα πρακτικά.

Οι εργασίες για το Συνέδριο θα πρέπει να αποσταλούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων με e-mail στη διεύθυνση: educonf2@upatras.gr 

Επικοινωνία Δικτυακός τόπος: http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/conference/  

e-mail: educonf2@upatras.gr  τηλ: 2610 969718, 2610 997907, fax: 2610 969777

Συντονιστής Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, cpanag@upatras.gr  Τοποθεσία : Πάτρα