Το modem είναι ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός που επιτρέπει την μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέσα από μια απλή αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN).Περισσότερα →

O router είναι ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός που χρησιμεύει στην διασύνδεση 2 ή περισσοτέρων διαφορετικών δικτύων. Στην περίπτωση του EDUnet ο router συνδέει το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου (Ethernet), με το εξωτερικό δίκτυο (γραμμή ΟΤΕ με νομαρχιακό κόμβο EDUnet).Περισσότερα →

Το hub είναι ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός που υλοποιεί το δίκτυο Ethernet και επιτρέπει σε μια ομάδα H/Y να επικοινωνούν μεταξύ τους.Περισσότερα →

Το patch cord είναι ένα καλώδιο UTP μικρού μήκους(1-10μ), το οποίο τερματίζει σε βίσματα RJ-45 και χρησιμοποιείται για την σύνδεση δικτυακών συσκευών.Περισσότερα →

To patch panel είναι το σημείο τερματισμού της δικτυακής καλωδίωσης που ξεκινάει από στις παροχές δικτύου (πριζάκια) που έχουν εγκατασταθεί στη σχολική μονάδα. Το patch panel συνήθως έχει 16 θέσεις RJ-45, αλλά μόνο οι 3 ή 6 πρώτες θέσεις είναι ενεργοποιημένες.Περισσότερα →

Το βύσμα RJ-11 χρησιμοποιείται κυρίως από την τηλεφωνία. Διαθέτει 6 ακροδέκτες. Συνήθως οι ενεργοί ακοδέκτες (που μεταφέρουν την τηλεφωνική γραμμή) είναι οι δύο μεσαίοι. Το βύσμα RJ-45 χρησιμοποιείται κυρίως στα δίκτυα Η/Υ. Διαθέτει 8 ακροδέκτες.Περισσότερα →

To rack είναι ένα επιτοίχιο μεταλικό ντουλάπι που φιλοξενεί τον παθητικό (patch panel, patch cords, καλώδια) και ενεργό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (hub, router, modem, NETMOD) του EDUnet.Περισσότερα →